תכנית שדה התעופה ובריכות המלח באילת

תכנית שדה התעופה ובריכות המלח באילת

שדה התעופה באילת שהתפנה עקב פתיחת שדה התעופה אילן רמון ואזור בריכות המלח שאמור להתפנות ולעבור לשטח מצפון לעיר אילת מתוכננים להיות המרכז העירוני החדש של העיר אילת.

עקב תנאי הקרקע ותנאי השטח המורכבים הכוללים גם אופקי מלח, מי תהום גבוהים, תווך ימי מדרום ואירועי הצפות משיטפונות אקראיים, האתגר ההנדסי אינו מתמקד רק בסיכון הסייסמי אלא במגוון רחב של אתגרים הנובעים מהגדרת מאפיינים גיאוטכניים, הידרוגיאולוגיים ודרישות הניקוז של שטח גדול בהרבה משטח התכניות עצמן.

שני השטחים שגודלם כ 1200 דונם יכללו מבני מגורים, מלונאות, מסחר ושטחים פתוחים ויאפשרו רצף אורבני בין חלקי העיר. יזם התכנית רמ"י באמצעות משרד אדריכלים נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים מקדם את תכניות הבינוי בשטחים אלו. גאוטופ – לוין בשיתוף יועצים נוספים מהתחום הגיאוטכני והגיאופיסי מבצעת מאז 2014 יעוץ גיאולוגי הכולל חקירות גיאוהנדסיות שמטרתם אפיון חתך הקרקע והערכת הסיכון הסיסמי על פי הנחיות תקן ת"י 413.

מבחינה גיאולוגית אזור התכנית הינו מלחה (סבחה) המורכבת מקרקע בעלת הרכב חולי, חרסיתי וטיני עם כמות משתנה של צרורות אבן ומלח החקירות הגיאופיסיות שבוצעו באתרים אלה סייעו בהבנה ואיתור של קווי העתק ובהתאם נוסחו הנחיות מתאימות להגבלות בניה וביסוס מבנים באופן שימנע ככל האפשר נזקים שמקורם ברעידות אדמה. בניסוח ההנחיות שותף גם מומחה בינלאומי בתחום הנדסת מבנים לעמידות בפני רעידות אדמה, פרופסור גאזטאס מיוון.

Eilat Airport Plan and Eilat Salt Pans Plan
Eilat Airport Plan and Eilat Salt Pans Plan
Eilat Airport Plan and Eilat Salt Pans Plan
Eilat Airport Plan and Eilat Salt Pans Plan
דילוג לתוכן