רכבת לכרמיאל ביצוע מנהרת גילון

רכבת לכרמיאל ביצוע מנהרת גילון

גאוטופ – לוין  הייתה שותפה לתכנון קו הרכבת לכרמיאל בשנים 2003-2005. בשלב התכנון גאוטופ – לוין ניהלה את כל הסקרים הגיאוהנדסים שכללו בחינת כל מאפייני המסלע כולל ניתוח סטטיסטי של מרכיבי הסדקים, ביצוע הקידוחים לאורך כל התוואי כולל מקטע מנהרת גילון והנחיות לבדיקות המעבדה. ניתוח  הממצאים סוכם בדו"ח גיאוהנדסי הכולל סיווג מסת סלע למנהור. העבודה הגיאוהנדסית נעשתה תחת בקרה של חברת De Consult מגרמניה אשר בחנה  את הדו"ח לפי סטנדרטים בינלאומיים.

ביצוע הפרויקט החל בשנת 20012  באחריות חברת נתיבי ישראל וכלל כריית צמד מנהרות באורך של 4.8 ק"מ כל אחת. גאוטופ – לוין ביצעה תיעוד גיאוהנדסי במהלך הכרייה

Construction of the Gilon Tunnel for the Akko-Karmiel Railway
Construction of the Gilon Tunnel for the Akko-Karmiel Railway
Construction of the Gilon Tunnel for the Akko-Karmiel Railway
Construction of the Gilon Tunnel for the Akko-Karmiel Railway
Construction of the Gilon Tunnel for the Akko-Karmiel Railway
Construction of the Gilon Tunnel for the Akko-Karmiel Railway
דילוג לתוכן