סיכונים סיסמיים

סיכונים סיסמיים

סיכונים סיסמיים

גאוטופ – לוין מבצעת הערכת סיכונים סייסמיים כחלק מהליך הכנת תכניות מתאר וזאת בהתאם להנחיות מנהל התכנון. הערכת הסיכונים הסיסמיים מסתמכת גם על חקירות גיאוהנדסיות הכוללות קידוחים ובדיקות גיאופיסיות בשיתוף יועצים נוספים האחראים על ניסוח מאפייני תגובת האתר. מסקנות החקירות מיושמות כהנחיות בתקנון התכנית. בנוסף נערכות הערכות סיכונים בהסתמך על שיטות סטטיסטיות בנוגע להערכת גודל התזוזה הצפוי לאורך העתקים פעילים.

גאוטופ – לוין ביצעה הערכות סיכונים סיסמיים באזור מפרץ חיפה, בקע הירדן (קרית שמונה, אגירה שאובה מנרה וגלבוע) ובעיר אילת. חלק מעבודות אלו אף הוצג בכנס בינלאומי Hydropower & Dams (נמיביה 2019) שעסק בסכרים ואנרגיה הידראולית. להכניס קישור למאמר

פרוייקטים מייצגים

דילוג לתוכן