מערכת מידע גיאוהנדסי

מערכת מידע גיאוהנדסי

מערכת מידע גאוגרפי

הנתונים שנאספים בחקירות הגיאוהנדסיות שבוצעו על ידי החברה ו/או אחרים נשמרים במערכת מידע מבוססת על תוכנת gINT  תוך שימוש ביכולות CAD ו GIS להפקת דוחות, לוגים, חתכים ומפות נושא.

יכולות אלו מאפשרות שליפה מהירה של מידע גאולוגי וגאוהנדסי גם אם נוצר לפני 20 שנה. שימוש בכלי CAD תלת מימדיים מאפשר ניתוח תהליכים דינמיים והשפעות של פעילות אדם בהקשר לשינויים גאומורפולוגיים.

 

 

חסר……. שרטוט המציג יכולות GIS ןחתכים ב GINT

דילוג לתוכן