הידרוגיאולוגיה, סכרים ואנרגיה

הידרוגיאולוגיה

לגאוטופ – לוין ניסיון בעריכת סקרים ובדיקות הידרוגיאולוגיות הכוללים מבחני שאיבה וחלחול לצורך הערכת זרימות בתת הקרקע ואפיון הפרמטרים ההידראוליים. הניסיון המקצועי של החברה התבטא בליווי פיקוח וניתוח הממצאים מבדיקות Lugeon  (בדיקות פאקר) בקידוחים עמוקים ובדיקות Lefranc בחתך קרקע חרסיתי בפרויקטים של אגירה שאובה בגלבוע ובמנרה, הכנת מפרטים טכניים עבור רשות המים ופיקוח על מבחני שאיבה באתיופיה.

בנוסף גיאוטופ – לוין התקינה מדידים אלקטרונים (Vibrating wire piezometers) למעקב אחר מפלסי מי תהום בקידוחים עד לעומק של 760 מטר ומלווה את המדידה מאז שנת 2009.  לגיאוטופ – לוין יש ניסיון בהתקנת מדידים בעלי יכולת תקשורת סלולרית המאפשרים העברת מידע דיגיטלי בזמן אמת. מעקב אחר השתנות מי תהום במהלך תהליך ה dewatering  וכולל הגדרות התקשורת למרכז המידע והבקרה.

לגיאוטופ – לוין  ניסיון רב שנים בליווי ועריכת סקרים גיאוהנדסיים בארץ ובחו"ל עבור מאגרים גדולים וסכרים. כולל עבודה בניגריה (Kashimbila dam), קניה וטנזניה. (Mara River).

פרוייקטים מייצגים

Vietrock, 2015 Vietnam

Sands Penetration Project

פרויקט החדרה בחולות יבנה

פרויקט החדרה בחולות יבנה פרויקט בדיקות התכנות להחדרת מי שפכים מטוהרים בחולות פלמחים הינו חלק מפרוייקט השפד"ן אשר בו מוחדרים לתוך תווך חולי מי שופכין

קרא עוד »
Dallol Project, Ethiopia

פרויקט דאלול באתיופיה

פרויקט דאלול באתיופיה פרויקט דאלול באתיופיה הינו פרויקט המייצג את היכולות הגבוהות של החברה לבצע עבודות באזורים המאתגרים ביותר בעולם באמצעות שיתופי פעולה עם חברות

קרא עוד »
דילוג לתוכן