מי אנחנו

גאוטופ – לוין יעוץ גיאולוגי וניטור בע"מ היא חברה פרטית הממוקמת בישראל ועוסקת ביעוץ גיאולוגי הנדסי וסביבתי בהיבטים שונים הכוללים גיאולוגיה הנדסית ומכניקת סלע, הידרוגיאולוגיה וניטור מי תהום, ניתוח והערכת סיכונים סיסמיים, תכנון עירוני וסביבתי וניהול מערכות מידע גיאוהנדסי.

הידע הרב של החברה ועובדיה מיושם ביעוץ לתכנון וליווי ביצוע בפרויקטים של פיתוח תשתיות תחבורה, כבישים ומנהרות, יעוץ בפרויקטים של תכנון מאגרי מים, סכרים ותחנות כוח הידרואלקטריות, שותפות בצוותי תכנון של תכניות מתאר ותסקירים סביבתיים.

בשטח מתבטא הניסיון המקצועי בניהול חקירות גיאוהנדסיות הכוללות ליווי ופיקוח על קידוחים, עריכת בדיקות שדה בהם פיקוח על בדיקות העמסה, בדיקות הידראוליות ובדיקות גיאופיסיות. המידע הגיאוהנדסי מוצג באמצעות שימוש בתוכנות CAD ו GIS בנוסף לתוכנות מקצועיות ייעודיות.

לחברה ועובדיה ניסיון של למעלה מ-30 שנים בעבודות בישראל וברחבי העולם תוך שיתוף פעולה עם חברות בינלאומיות כולל השתתפות והצגה בכנסים מקצועיים.

החברה מעורבת בפרויקטים מורכבים ומאתגרים בישראל וברחבי העולם וזוכה להערכה רבה מצד לקוחותיה.

גאוטופ ועובדיה הינם גיאולוגים בעלי הכשרה אקדמית והתמחות בגיאולוגיה הנדסית. הידע המקצועי משמש לשילוב וניתוח המידע הגיאולוגי והגיאוהנדסי שנאסף בשטח עבור תכנון תשתיות תחבורה (כבישים, רכבות ומנהרות), פיתוח מקורות מים, פיתוח מקורות אנרגיה והערכת סיכונים סיסמיים.

גיאוטפ-לוין מעורבת בליווי ותיעוד גיאוהנדסי בזמן הביצוע בהתאם להנחיות תקן ת"י 5620. ואף פיקחה על מבחני העמסה לצורך קבלת המאפיינים האלסטיים של הסלע. למשה לוין, בעל החברה, ניסיון בהגשת חוות דעת משפטיות בהליכי בוררות כמו גם השתתפות כמרצה בכנסים בינלאומיים העוסקים במכניקת הסלע

גאוטופ – לוין מבצעת הערכת סיכונים סייסמיים כחלק מהליך הכנת תכניות מתאר וזאת בהתאם להנחיות מנהל התכנון. הערכת הסיכונים הסיסמיים מסתמכת גם על חקירות גיאוהנדסיות הכוללות קידוחים ובדיקות גיאופיסיות בשיתוף יועצים נוספים האחראים על ניסוח מאפייני תגובת האתר.

גאוטופ ועובדיה הינם גיאולוגים בעלי הכשרה אקדמית והתמחות בגיאולוגיה הנדסית. הידע המקצועי משמש לשילוב וניתוח המידע הגיאולוגי והגיאוהנדסי שנאסף בשטח עבור תכנון תשתיות תחבורה (כבישים, רכבות ומנהרות), פיתוח מקורות מים, פיתוח מקורות אנרגיה והערכת סיכונים סיסמיים.

גאוטופ – לוין מבצעת הערכת סיכונים סייסמיים כחלק מהליך הכנת תכניות מתאר וזאת בהתאם להנחיות מנהל התכנון. הערכת הסיכונים הסיסמיים מסתמכת גם על חקירות גיאוהנדסיות הכוללות קידוחים ובדיקות גיאופיסיות בשיתוף יועצים נוספים האחראים על ניסוח מאפייני תגובת האתר.

הנתונים שנאספים בחקירות הגיאוהנדסיות שבוצעו על ידי החברה ו/או אחרים נשמרים במערכת מידע מבוססת על תוכנת gINT תוך שימוש ביכולות CAD ו GIS להפקת דוחות, לוגים, חתכים ומפות נושא. יכולות אלו מאפשרות שליפה מהירה של מידע גאולוגי וגאוהנדסי גם אם נוצר לפני 20 שנה.

דילוג לתוכן